• ซิมทัวร์ริสแบบเติมเงินสำหรับชาวต่างชาติ
  Terminal 1
  บริการเครือข่าย 4G ที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดในประเทศไทยเมื่อคุณมาเยือนประเทศไทยมีให้บริการทั่วประเทศในทุกจังหวัดในประเทศไทย ซิมการ์ดของเราให้การรวมกลุ่มที่ดีที่สุดแก่คุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลไม่ จำกัด โทรในประเทศหรือระหว่างประเทศข้อความและ WiFi ฟรี ซื้อออนไลน์หรือที่ร้าน (ซื้อเลย) (ดูที่ตั้งร้านค้า) ร้านค้าสนามบิน 7-Eleven
 • ด่านกักกันสัตว์
  Terminal 1, G floor
  ผู้โดยสารสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริเวณประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ “การนำสัตว์ หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย จะมีความผิดต้องระวางโทษตามที่กำหนดในมาตรา 31 และมาตร 47 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่บริเวณประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศชั้น G
 • ตำรวจท่องเที่ยว
  Terminal 1, 1st floor
  Everyday 00:00-12:00
  ตำรวจท่องเที่ยว : ให้บริการนักท่องเที่ยว ในกรณีเอกสารสำคัญสูญหาย อาทิ พาสปอร์ต และเอกสารที่ใช้ในการเดินทางอื่นๆ โดยผู้โดยสารสามารถแจ้งเรื่องกับทางศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชม.บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 1ติดต่อฉุกเฉิน โทร. 1155
 • ติดตามสัมภาระสูญหาย
  Terminal 1, 1st floor
  บริการด้านสัมภาระจุดร้องเรียนเรื่องกระเป๋า      บริเวณสายพานรับสัมภาระมีทั้งหมด 6 จุดเเบ่งเป็น ผู้โดยสารขาเข้าในประเทศ 2 จุด ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 2 จุด เเละผู้โดยสารขาออก 2 จุดกระเป๋าสูญหาย : ผู้โดยสารสามารถหาสัมภาระได้ที่ เคาน์เตอร์การบินไทย ชั้น 1 สำนักงานของสายการบินต่างๆสำนักงานของสายการบินต่างๆ       ในกรณีที่สัมภาระของผู้โดยสารสูญหายสามารถติดต่อได้ที่จุดให้บริการด้านข้อมูลของท่าอากาศยาน
 • ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์
  Terminal 1, 3rd floor
  ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรที่เดินทางโดยสาร ทางสนามบินมีที่นั่งสำหรับพระภิกษุไว้คอยบริการ บริเวณโถงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 3
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคารผู้โดยสารขาออก
  Terminal 1, 3rd floor
  ธนาคาร และแลกเปลี่ยนเงินตราจุดแลกเปลี่ยนเงินตราและ ATMสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้บริการ ATM สามารถใช้บริการจุดแลกเงินของธนาคารต่างๆ ภายในสนามบินได้บริเวณดังนี้ อาคารระหว่างประเทศอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 - ธนาคารไทยพาณิชย์ 1 จุด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคารผู้โดยสารขาเข้า
  Terminal 1, G floor
  ธนาคาร และแลกเปลี่ยนเงินตราจุดแลกเปลี่ยนเงินตราและ ATM : สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้บริการ ATM สามารถใช้บริการจุดแลกเงินของธนาคารต่างๆ ภายในสนามบินได้บริเวณดังนี้อาคารระหว่างประเทศอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น G : ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 จุด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โถงอาคารผู้โดยสารขาออก
  Terminal 1, 3rd floor
  ธนาคาร และแลกเปลี่ยนเงินตรา จุดแลกเปลี่ยนเงินตราและ ATMสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้บริการ ATM สามารถใช้บริการจุดแลกเงินของธนาคารต่างๆ ภายในสนามบินได้บริเวณดังนี้อาคารระหว่างประเทศโถงอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 - ธนาคารไทยพาณิชย์ 1  จุด.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โถงอาคารผู้โดยสารขาเข้า
  Terminal 1, G floor
  ธนาคาร และแลกเปลี่ยนเงินตราจุดแลกเปลี่ยนเงินตราและ ATMสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้บริการ ATM สามารถใช้บริการจุดแลกเงินของธนาคารต่างๆ ภายในสนามบินได้บริเวณดังนี้อาคารระหว่างประเทศโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น G - ธนาคารไทยพาณิชย์ 1 จุด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โถงอาคารผู้โดยสารขาเข้า
  Terminal 1, 2nd floor
  ธนาคาร และแลกเปลี่ยนเงินตราจุดแลกเปลี่ยนเงินตราและ ATMสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้บริการ ATM สามารถใช้บริการจุดแลกเงินของธนาคารต่างๆ ภายในสนามบินได้บริเวณดังนี้อาคารระหว่างประเทศโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 - ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 จุด
 • บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
  Terminal 1, 1st floor
  บริการจองทัวร์ท่องเที่ยวมีเคาน์เตอร์บริการจองโรงเเรม 2 จุด ในบริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 
  อ่านต่อ
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  Terminal 1
  (66) 0-2535-6575
  คุณสมบัติของนักท่องเที่ยว ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทยเดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวโดยให้สังเกตสัญลักษณ์  แสดงไว้ที่ร้านค้าซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000.- บาทไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  อ่านต่อ
 • บริการรับฝากกระเป๋า
  Arrival Hall, G floor
  บริการรับฝากสัมภาระ (Luggage Storage Services)      สำหรับผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารที่ได้ทำการโหลดกระเป๋า และไม่ได้รับกระเป๋าบริเวณสายพาน สามารถติดต่อบริการติดตามสัมภาระได้ 2 จุดด้วยกัน Thai Baggage Services บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น GBaggage Services บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น G
 • บริการรับฝากกระเป๋า
  Domestic Terminal , 1st Floor
  บริการรับฝากกระเป๋าบริการรับฝากกระเป๋าและสัมภาระ พื้นที่ชั้น1 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
 • บริการรับฝากสัมภาระ สนามบินภูเก็ต
  Terminal 1
  บริการด้านสัมภาระจุดร้องเรียนเรื่องกระเป๋า บริเวณสายพานรับสัมภาระมีทั้งหมด 6 จุดเเบ่งเป็น ผู้โดยสารขาเข้าในประเทศ 2 จุด ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 2 จุด เเละผู้โดยสารขาออก 2 จุดกระเป๋าสูญหาย ผู้โดยสารสามารถหาสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์การบินไทย ชั้น 1 สำนักงานของสายการบินต่างๆสำนักงานของสายการบินต่างๆ ในกรณีที่สัมภาระของผู้โดยสารสูญหายสามารถติดต่อได้ที่จุดให้บริการด้านข้อมูลของท่าอากาศยาน 
 • บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ
  Domestic Terminal, 1st floor
  บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ : ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการห่อกระเป๋าสัมภาระ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางสนามบินนานาชาติภูเก็ตมีจุดบริการห่อกระเป๋าไว้คอยบริการดังนี้ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก : ชั้น 3 - 4 จุด อัตราค่าบริการ : ห่อกระเป๋าและสัมภาระ 150 บาทต่อใบ และชั่งน้ำหนักกระเป๋า 10 บาทต่อใบ
 • บริการไปรษณีย์
  Terminal 1, 1st floor
  Everyday 08:30-20:00
  (66) 05-327-7382
  บริการไปรษณีย์ท่าอากาศยานภูเก็ตมีบริการสุดพิเศษพร้อมเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าด้วยกัน สำหรับบริการไปรษณีย์ ภายใต้คอนเซปต์ที่ชื่อว่า "ไปรษณีย์ไทย บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก"  บริการของทางไปรษณีย์ประกอบด้วย บริการทางด้านการสื่อสาร การขนส่ง ด้านการเงิน ค้าปลีก สินค้าของไปรษณีย์ รวมถึงตราไปรษณียากรต่าง ๆ เป็นต้นที่ตั้ง : บริการไปรษณีย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ อยู่ติดกับร้านศูนย์รวมสินค้าหัตถกรรมไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ "นารายณ์ภัณฑ์"เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 8.30 - 20.00 น.สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 05-327-7382
  อ่านต่อ
 • ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
  Terminal 1, G floor
  Everyday 00:00-12:00
  ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารหลงทาง บาดเจ็บ เยียวยาฟื้นฟูจิตใจ ครอบคลุมไปถึงการถูกหลอกลวง โดยจะให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้นG
 • ห้องละหมาด
  Terminal 1, 3rd floor
  ห้องละหมาด สำหรับชาวมุสลิมที่เดินทางไปกลับบริเวณสนามบินนานาชาติภูเก็ต สามารถใช้บริการห้องละหมาดได้ที่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 3และเนื่องจากห้องละหมาดเป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติง่าย ๆ 3 ข้อในการใช้ห้องละหมาดไว้ดังนี้  กรุณาอย่าใช้เป็นที่นอนหลับ และพักผ่อนโดยเจตนาห้ามนำรถเข็น/สัมภาระ/อาหารเข้ามาในห้องละหมาดกรุณารักษาความสะอาด และใช้สิ่งของที่จัดไว้ให้อย่างระมัดระวัง
 • ห้องสุขา
  Terminal 1
  ห้องสุขา : อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 9 จุด บริเวณอาคารผู้โดยสารภายนอก ชั้น G (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) 4 จุดชั้น 3 (อาคารผู้โดยสารขาออก) 3 จุด บริเวณหลัง Row Check-in B,G,Hชั้น 4 2 จุดห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น G 2 จุดชั้น 2 3 จุด บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น G Gate 82-84 2 จุดชั้น 3 3 จุดชั้น 4 1 จุด
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1, 3 floor
  (66) (076) 327230-7
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารทีี่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง เที่ยวบิน หรือการบริการต่างๆ ภายในสนามบินภูเก็ต สามารถติดตอได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่อไปนี้ โทรศัพท์: 076-327230-7 อาคารระหว่างประเทศอาคารผู้โดยสารชั้น 3 (ตรงกับประตูทางออก2) จำนวน 1 จุด 
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1, G floor
  (66) 076 327230-7
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารทีี่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง เที่ยวบิน หรือการบริการต่างๆ ภายในสนามบินภูเก็ต สามารถติดตอได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่อไปนี้ โทรศัพท์: 076-327230-7 อาคารระหว่างประเทศอาคารผู้โดยสารชั้น G จำนวน 1 จุด 
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (Public Zone)
  Terminal 1, 3rd floor
  (66) (076)327230-7
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง เที่ยวบิน หรือการบริการต่างๆ ภายในสนามบินภูเก็ต สามารถติดตอได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่อไปนี้โทรศัพท์: 076-327230-7อาคารระหว่างประเทศอาคารโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 3 จำนวน 1 จุด
 • เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินภูเก็ต
  Terminal 1, 3rd floor
  เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ตมีเคาน์เตอร์เช็คอินหรือ Row Check-in A - H โดยแบ่งตามแต่ละสายการบิน *นอกจากนี้ยังมีบริการเช็คอินอัตโนมัติ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1 เพื่อรองรับจำนวนที่มีจำนวนมากนักท่องเที่ยวขณะทำการเช็คอิน  
 • โทรศัพท์สาธารณะ
  Terminal 1
  บริการโทรศัพท์สาธารณะภายในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีโทรศัพท์สาธารณะไว้คอยบริการผู้โดยสารหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้โทรศัพท์ดังนี้ อาคารระหว่างประเทศ   บริเวณโถงอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 จำนวน 2 จุด